eng   arm   rus   

 

Եվրասիա միջազգային համալսարանը (ԵՄՀ) բարձրագույն կրթական հաստատություն է, որը հաջողությամբ համադրում է ավանդույթն ու նորարարությունը. հավատարիմ մնում հայ ազգային կրթության լավագույն սկզբունքներին, բայց նաև մատուցում արդի հասարակության պահանջներին համապատասխան կրթություն, արժևորում ինչպես երիտասարդ մասնագետների գործնական հմտություններն ու գիտական ներուժը, այնպես էլ փորձառու մասնագետների ակադեմիականությունը:

 

Համալսարանը, կարևորելով ժամանակակից հասարակության մեջ բարձրագույն կրթական հաստատությունների հետազոտական բնույթը, ուսանողների ու գիտամանկավարժական կազմի համար ստեղծում է գիտահետազոտական և գիտակրթական աշխատանքներ իրականացնելու լայն հնարավորություններ:

 

Հատուկ արժևորում է բուհ-հասարակական կազմակերպություններ համագործակցությունը և այդ համագործակցման միջոցով սոցիալապես նշանակալի նախաձեռնություններ ցուցաբերում: Նման գործունեությամբ համալսարանը միտված է հասարակության մեջ իրականացնել գիտակրթական, սոցիալ-տնտեսական և սոցիալ-մշակութային դրական փոփոխություններ և դրանց գլխավոր աղբյուրը համարում է իր ուսանողներին:

 

 

 

 

Մենք հավատարիմ ենք մեր սկզբունքին`

Մեր ձեռքը դարի զարկերակին է