eng   arm   rus   

 


Եվրասիա միջազգային համալսարանը հիմնադրվել է 1996 թ.-ին: 2002 թ.-ի մարտի13-ին, ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության որոշմամբ, ստացել է պետական հավատարմագիր և համալսարանին տրված է պետական նմուշի դիպլոմ շնորհելու լիազորություն:

 

2005 թ. համալսարանը անցում կատարեց ուսուցման կրեդիտային համակարգի (ECTS) և նախաձեռնեց ուսանողների և աշխատակազմի փոխանակման մի շարք ծրագրեր:


Համալսարանը տրամադրում է կրթական հնարավորություններ Հայաստանի Հանրապետության Որակավորումների ազգային շրջանակի VI`բակալավր, VII`մագիստրոս, VIII` հետազոտող (գիտական աստիճանը` գիտությունների թեկնածու) մակարդակներում: