top
Գաղտնանուն
Ծածկագիր
Իրավասություններ
 • Տեսնել անձնական տեղեկատվությունը
 • Կազմել անհատական ուսումնական պլան
 • Տեսնել և ներբեռնել դասատախտակը
 • Հետևել գնահատականներին, ծանոթանալ ընթացիկ առաջադիմությանը, ՄՈԳ-ին
 • Ստանալ և մուտքագրել տեղեկատվություն պրակտիկայի, ավարտական աշխատանքի, պետական քննությունների վերաբերյալ
 • Մուտքագրել և ներբեռնել պրակտիկաների վերաբերյալ տեղեկատվություն
 • Տեսնել ավարտական աշխատանքի վերաբերյալ տեղեկատվություն
 • Տեսնել պետական քննությունների վերաբերյալ տեղեկատվություն
 • Մուտքագրել, խմբագրել կարիերայի վերաբերյալ տեղեկատվություն, ձևավորել և ներբեռնել ինքնակենսագրությունը
 • Ավտոմատ ներբեռնել ակադեմիական տեղեկանքը
 • Ավոտմատ ստանալ և ներբեռնել դիպլոմի հավելվածը (առանց պաշտոնական հաստատման)
Իրավասություններ
 • Տեսնել անձնական տեղեկատվությունը
 • Տեսնել անհատական ուսումնական պլան
 • Տեսնել և ներբեռնել դասատախտակը
 • Տեսնել գնահատականները, ՄՈԳ-ը
 • Տեսնել տեղեկատվություն ավարտական աշխատանքի, պետական քննությունների վերաբերյալ
 • Տեսնել պրակտիկաների վերաբերյալ տեղեկատվություն
 • Տեսնել ավարտական աշխատանքի վերաբերյալ տեղեկատվություն
 • Տեսնել պետական քննությունների վերաբերյալ տեղեկատվություն
 • Մուտքագրել, խմբագրել կարիերայի վերաբերյալ տեղեկատվություն, ձևավորել և ներբեռնել ինքնակենսագրությունը
 • Ավտոմատ ներբեռնել ակադեմիական տեղեկանքը
 • Ավոտմատ ստանալ և ներբեռնել դիպլոմի հավելվածը (առանց պաշտոնական հաստատման)
Իրավասություններ
 • Օգտվողն առայժմ մուտքի հնարավորություն չունի
Իրավասություններ
 • Տեսնել դիմորդների, ուսանողների վերաբերյալ տեղեկատվություն ուսման և առաջադիմության, կարիերայի, վերաբերյալ
 • Տեսնել և ներբեռնել ուսումնական պլանները (այդ թվում անհատական) և առարկայական նկարագրերը
 • Տեսնել և ներբեռնել յուրաքանչյուր խմբի դասատախտակը
 • Հետևել յուրաքանչյուր խմբի հաճախումներին
 • Ավոտմատ ստանալ քանակական ցուցանիշներ, վերլուծություններ և հաշվետվություններ ըստ մուտքագրված տվյալների և ձևաթղթերի
 • Որոնել դիմորդների, ուսանողների, շրջանավարտների` ըստ հետաքրքրող տեղեկատվության
Իրավասություններ
 • Առանց սահմանափակումների կառավարել (մուտքագրել, հաստատել օգտատերերի կողմից կատարված փոփոխությունները, փոփոխել, ստանալ հանգամանալից հաշվետվություններ և վերլուծություններ) դիմորդների, ուսանողների, շրջանավարտների վերաբերյալ տեղեկատվական ողջ բազան, ավելացնել նոր օգտատերեր
Ուսանողներ Շրջանավարտներ Դասախոսներ Աշխատակազմ Ադմինիստրատոր