eng   arm   rus   

Եվրասիա միջազգային համալսարան. ՄԵՐ ձեռքը դարի զարկերակին է ...
Եվրասիա միջազգային համալսարանը բարձրագույն մասնագիտական ուսումնական հաստատություն է, որը իրականացնում է ուսուցում կրթական երեք մակարդակներում՝ բակալավրիատ, մագիստրատուրա, ասպիրանտուրա: Բուհը ապահովում է ինչպես առկա, այնպես էլ հեռակա-հեռավար ուսուցում: Համալսարանում գործում է վճարովի և անվճար համակարգ՝ մշակված որոշակի արտոնյալ պայմաններով. բարձր առաջադիմություն ունեցող ուսանողներն արժանանում են կրթաթոշակի:


Համալսարանի կրթական, գիտական, միջազգային գործունեության, ինչչպես նաև այլ տեղեկատվություն ստանալու համար առաջարկում ենք ուսումնասիրել կայքը, իչպես նաև այցելել՝ բուհի առաձնահատուկ միջավայրին ծանոթանալու համար: